Projekt Informationsdrive 2010

I samband med att Österbottens Fiskarförbund firade sitt 80:e verksamhetsår 2010 var en av strategierna att utöka informationen om den österbottniska fiskerinäringen. Som ett led i detta genomfördes ett skilt informationsprojekt "Informationsdrive 2010". Projektets målsättning var att producera grundläggande och aktuellt material om fiskerinäringen i Österbotten på svenska, finska och engelska. Stödfinansiering för projektet erhölls via Kustaktionsgruppen (fiskerigruppen i Österbotten).

Den österbottniska fiskerinäringen 2010

2.4.2014