Sikfisket

 

Siken har i långa tider varit viktig för det österbottniska kustfisket. Siken är även landskapsfisk för landskapet Österbotten. Den största delen av sikfisket sker i Kvarken och södra Bottenviken. Man använder huvudsakligen bottennät i fisket, och fisket pågår året om. Även sikfällor är viktiga redskap i det österbottniska sikfisket. Med sikfällor fiskar man under perioden maj-september. Fångsten utgörs av vandringssik och havslekande sik lite beroende på område och årstid. Även fångsten av den lokala skärgårdslekande siken eller mynningssiken har ökat i betydelse de senaste åren.

Sikfisket har minskat under 2000 -talet främst beroende på sälens framfart i redskapen. År 2022 var fångsterna i det yrkesmässiga sikfisket 118 ton, när de i början av 2000-talet rörde sig runt 700 ton. Rekordåret 1991 fångades det 1100 ton sik i det yrkesmässiga fisket i området Karleby-Kristinestad.

2.4.2023