Food Education for the Future

 

I turbulenta tider är regionens självförsörjningsgrad ett mått på samhällets resiliens. Resiliens mäter hur ett samhälle kan fortsätta att fungera trots yttre påfrestningar, vare sig de är politiska eller orsakade av klimatet. I detta 3-åriga projekt har vi som mål att söka sätt att stärka grunden för den lokala självförsörjningsgraden inom matproduktionen.

Kunskap och förståelse är grunden för en fungerande ansvarsfull och hållbar matkedja, som är förankrad i regionens traditioner, naturen, människorna och samhällsstrukturerna. Vi kommer att gräva i hur vi kan öka mängden lokalproducerade produkter i kommunala upphandlingen. Vi kommer att tillsammans med lärare, forskare, tjänstemän, lantbrukare, skogsägare och fiskare sitta ner och utveckla ett nätverk av besökbara lärmiljöer vid vatten, skog och land samt kurser och material för skolor för att stärka kunskapen och förståelsen om maten och dess rutt. Dagens barn är framtidens jordbrukare, skogsägare, fiskare och beslutsfattare och gör val för vår matproduktion och vår självförsörjningsgrad.

Partners i projektet är Luke (koordinator), Åbo Akademi, Korsholms kommun, Österbottens Fiskarförbund rf, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen Norrbotten, Kalix, Nord universitet och Bodö.

Projektet är finansierat av Interreg Aurora, Lapinliitto, Länsstyrelsen Norrbotten, Norges Interreg-medel och nationella medel.

Projektbeskrivning på Aurora Interreg hemsida.