Tjänster

Österbottens Fiskarförbund utför tjänster bl.a. inom följande delområden:

  • allmän fiskerirådgivning
  • företagsrådgivning och lönsamhetsanalyser
  • företagsplaner
  • hjälp med ansökningar
  • utredningar inom fiskerinäringen
  • arrangemang av kurser, seminarier, exkursioner
  • projektverksamhet
  • framställning och förmedling av informationsmaterial