Tjänster

 

Österbottens Fiskarförbund utför tjänster bl.a. inom följande delområden:

  • allmän fiskerirådgivning
  • restaureringsplaner för fiskens lekområden
  • karteringar av fisklekområden
  • företagsplaner
  • hjälp med ansökningar
  • utredningar inom fiskerihushållningen
  • arrangemang av kurser, seminarier, exkursioner
  • projektverksamhet
  • framställning och förmedling av informationsmaterial

Kontakta oss för att få mer information.