Projekt Kvarken Fishing 2009-2012

Det central målet med projektet var att utveckla Österbotten som ett attraktivt mål för fisketurism, bl.a. genom att skapa ett brand för fisket i Österbotten och tillsammans med företagare bygga upp attraktiva fiskepaket och en gemensam marknadsföring. Österbotten som fiskeregion har via projektet getts profilen Pike Paradise och en gemensam internetsida för fiskturismen, www.kvarkenfishing.fi .

Projektets slutrapport

 

Projekt Nästa steg – Internationell gäddfisketurism

Kvarken Fishing projektet fick en direkt fortsättning genom projektet Nästa steg - Internationell gäddfisketurism som pågick till utgången av 2014. I detta projekt involverades fler aktörer inom fisketurismen (logi, guidning, båtuthyrning, transport), kundgrupper profilerades noggrannare, paketering av tjänster förbättrades och större satsningar gjordes för den internationella marknadsföringen.

Projektets slutrapport. Österbottens Fiskarförbund upprätthåller även i fortsättningen projektets hemsida.

22.12.2015