Fiskarna i våra närvatten

 

Kvarkenområdet är mycket rikt på fiskarter, det finns regelbundet 40-50 fiskarter i området. Därtill kommer 10-15 arter, som sällan påträffas, och ett tiotal arter som nästan helt försvunnit. Siken är Österbottens landskapsfisk.

 

nejonöga stör sterlett rysk stör sibirisk stör vandringssik
havslekande sik peledsik planktonsik siklöja nors lax
havsöring regnbåge kanadaröding harr strömming vassbuk
staksill sandkrypare majfisk elritsa öja ruda
sutare karp stäm färna id mört
sarv asp braxen björkna vimba skärkniv
grönling gädda ål näbbgädda ake torsk
havsnål tångsnälla storspigg småspigg tunnläppad multe tobiskung
tobis abborre gös gers spetsstjärtat långebarn tejstefisk
tånglake sandstubb lerstubb sjurygg ringbuk hornsimpa
oxsimpa stensimpa rötsimpa makrill flundra piggvar

 

Fiskarna i våra närvatten (källa: Vasa Skärgård I, 1987 s. 211)