Kontaktuppgifter

 

Kansli

Fiskets hus, Fiskstranden, 65100 Vasa

Öppethållningstider i allmänhet mån - fre kl. 9-15, men detta kan variera pga personalens distansarbete, fältarbete och möten på andra orter. Därför kan det vara säkrast att komma överens med personal om besök på förhand.


Personal

Verksamhetsledare Marina Nyqvist
marina.nyqvist(at)fishpoint.net
050 527 2314

Fiskerikonsulent Leif Kaarto
leif.kaarto(at)fishpoint.net
0500 262 001

Kanslist Ann-Kristin Lindfors
ann-kristin.lindfors(at)fishpoint.net
045 117 6877

Projektchef Anni Selenius
anni.selenius(at)fishpoint.net
050 331 1717

 

19.12.2023