Strömmingsfisket

 

För det Österbottniska yrkesfisket är strömmingen för närvarande den ekonomiskt sett viktigaste fångstarten. Strömmingen fångas i huvudsak med trål. Fartygen är större än tidigare, och de har ändamålsenliga utrymmen och anordningar för att kyla ner fisken. Kaskö fiskehamn är ett stort centrum för strömmingsfisket i Finland. Det kustnära strömmingsryssjefisket har gått tillbaka men har fortfarande stor betydelse i vissa kustbyar. Strömmingen kommer också i framtiden att vara en viktig fångstart i det österbottniska yrkesfisket. Strömmingsfångsterna har under de senaste åren rört sig kring drygt 15 000 ton i vårt område.

2.4.2023