Österbottens Fiskeriförsäkringsförening

 

Österbottens Fiskeriförsäkringsförening verkar inom kustkommunerna från Kristinestad i söder till Karleby i norr. Fiskeriförsäkringsföreningens ändamål är att bevilja sådana försäkringar som avses i lagen om fiskeriförsäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012). 

De kommersiella fiskare som har en årlig medelfiskeriomsättning på över 10 000 euro (räknat på tre år) har rätt att försäkra sina fiskeredskap mm. i fiskeriförsäkringsföreningen.

Kontaktuppgifter:

Österbottens Fiskeriförsäkringsförening, Leif Kaarto

tel. +358 (0)500 262 001