Fiskutplanteringar

 

Fiskutplantering är en viktig fiskevårdande åtgärd. Fiskutplanteringar görs för att förstärka fiskbestånd som av någon anledning är försvagade beroende på t.ex. försurning eller olika förorenande utsläpp. Fiskarförbundet har en koordinerande verksamhet i samband med fiskutplanteringar. Våra medlemmar planterar årligen ut stora mängder sättfisk av havsöring, sik, gös och lake. Vi sköter om fiskutsättningsålägganden och övervakningen för ett flertal industrier och kommuner. Värdet på sättfisken som årligen planteras ut i fiskarförbundets regi är ca 350 000 euro.

En långsiktig strategi för fiskutplanteringsverksamheten är satsningen på våra egna lokala sikbestånd, de s.k. skärgårdslekande sikarna. Målsättningen är att alla sikyngel som utsätts i Österbotten skall vara av våra egna lokala sikbestånd. De kändaste av dessa är den s.k. Malaxsiken och Larsmosiken.

2.4.2023