Abborrfisket

 

Abborren utgör i dag tillsammans med siken den viktigaste fiskresursen i kustfisket. I takt med att fångsterna av sik gått ner har fångsterna av abborre ökat. Fångsterna av abborre har gått förbi fångsterna av sik och rör sig kring 200 ton på årsbasis. Abborren fiskas året om i huvudsak med nät. En stor del av den abborre som fångas av yrkesfiskarna fileras, vilket ökar dess ekonomiska värde för fisket, och efterfrågan på abborrfiléer är konstant stor. De viktigaste fångstområdena för abborre är Kvarkenregionen.

2.4.2023