Övrigt fiske

 

Övriga fiskarter har också stor betydelse för yrkesfisket. Gösen har lokalt blivit en viktig fiskart. Gäddan har fått en renässans tack vare att efterfrågan på benfria gäddfiléer ökat. Braxen och övriga mörtfiskar efterfrågas speciellt i storkökssammanhang, och fångsterna av braxen har ökat kraftigt de senaste åren. Även norsen har blivit en viktig fångstart i det österbottniska yrkesfisket, och tack vare att norsen fått avsättning på konsumentmarknaden har dess ekonomiska roll i det österbottniska fisket ökat markant. Fiskets inriktning på dessa arter förväntas öka framöver.

2.4.2023