Fiskekärran vid Fiskets hus

 

Här kommer att läggas upp bilder på materialet per tema.

 

Tema 1. Artkännedom - fiskar

Tema 2. Fiskens anatomi

Tema 3. Tillredning av fisk

Tema 4. Näringskedjor och  näringsvävar

Tema 5. Vattenkemi

Tema 6. Artkännedom - ryggradslösa djur

 

Materialet kan bokas av lärare helst en vecka i förväg. Bokning sker via e-post till info(at)fishpoint.net. Ange i meddelandet datum och tid samt vilket / vilka teman man önskar material för. Lärare bör bekanta sig noggrant med lärarhandledningen i förväg. Lärarhandledningen kan laddas ner här.

 

Materialet har getts ut av Österbottens Fiskarförbund och Naturresursinstitutet och framställts av Ida Berg, Kvarkens naturskola, Natur och Miljö r.f. Materialet har tagits fram som en del av projektet Fiskets hus – ett erfarenhetsbaserat informationscenter om fiske och lokalfisk, finansierat av Österbottens fiskeleader/Kustaktionsgruppen via Europeiska havs- och fiskerifonden samt nationella medel.