Kalaveden hoito

Pohjanmaalla kalavesien hoitoa harjoittavat pääasiassa paikalliset kylätason järjestöt, ts. osakaskunnat ja kalastusseurat, ja 1980-luvulta lähtien myös kalastusalueet. Työ tehdään kokonaisuudessaan talkootyönä. Kalavesien hoito on kaikkea kalanistutuksista kalojen kutualueiden kunnostamiseen. 1980-luvulta lähtien järjestöillä on ollut suuri kiinnostus säilyttää ja vahvistaa paikallisia, uhanalaisia siikakantoja, ts. joissa kutevan vaellussiian ja meressä kutevan karisiian välimuotoja.

Kalanistutuksia tehdään kalakantojen vahvistamiseksi, ja myös uusien lajien istutukset voivat tulla kyseeseen. Kalojen kutupaikkoja kunnostetaan, jotta ennen kaikkea keväällä kutevat makeanveden kalat voivat lisääntyä. Mädin ottaminen, keinohedelmöittäminen ja paikallisten kalakantojen vahvistaminen tehdään uhattujen kalakantojen, kuten saaristosiian tai meressä kutevan harjuksen pelastamiseksi. Kalastusta säädellään pyyntikelpoisten kalakantojen varmistamiseksi tulevaisuudessa. Paikalliset järjestöt valvovat kalastuksen etua vesioikeudellisissa prosesseissa ympäristöä tuhoavan toiminnan vahinkojen minimoimiseksi.

 2.4.2014