Muu kalaveden hoito

Kaikki toimenpiteet jotka jollain tavalla edesauttavat kalojemme luontaista lisääntymistä on tärkeää. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kalastusintressien valvominen vesioikeudellisissa prosesseissa, kalateiden kunnostaminen tai turojen tekeminen ahvenen kudun helpottamiseksi. Myös kalastussäännöt, jotka ovat osa kalakantojen hallinnointia, on kalaveden hoitoa. Kalastajaliitto edistää toiminnallaan kalalajiemme kestävää käyttöä.

2.4.2014

Maalahden siika