Fiskets Hus i Vasa

Fiskets Hus är det projekt som december 2016 vann den tävling som Vasa stad utlyste för fiskstranden. Konceptet består av HEJM Mat Ab:s restaurang, Fiskdisken Vasa Ab:s försäljningsturymme av livsmedel och Österbottens Fiskarförbunds kontorsutrymmen. Huset ägs av Fiskets Hus Fastighets Ab där Johan Kullas fungerar som VD. Som huvudentreprenör för bygget fungerar Byggtjänste H-E Storlund Ab.

Bygget av huset planeras stå klart i slutet av april 2019. Efter detta ansvarar aktörerna i huset för inredning av respektive utrymme. Huset planeras öppna upp för sina kunder i slutet av sommaren år 2019. Du kan läsa mera om Fiskets Hus på https://fisketshus.fi/

 

Innehållet i Fiskets Hus

Fiskbutiken kommer att drivas av Köttdisken Malax Ab, Isabella Asplund. Det som serveras på restaurangen skall också säljas i fiskbutiken. I fiskbutiken skall det också arrangeras kurser i fiskhantering och hantverk av fiskprodukter.

Restaurangen, som är hjärtat i konceptet, restaurangen kommer att drivas av kocktrion Mattias Åhman, Michael Björklund och Simon Selin. I köket blir husmanskost ett hedersord, och där skall användas färska lokala råvaror från havet, skogen, grönsakslanden och fruktträdgårdarna. Restaurangen med ca 50 platser är öppen året runt. I restaurangen serveras fiskrätter från lokala råvaror och även från så kallad smartfisk (mörtfiskar såsom braxen, mört och id). På menyn finns också vegetariska rätter och kötträtter för att inte utesluta någon kundgrupp.

I kontors- och aktivitetsutrymmena är det tänkt att åtminstone Österbottens Fiskarförbund skall hyra in sig, förutom att där finns utrymmen för Smakkompaniet. I denna del finns också restaurangens kabinett. Här kan man arrangera privata tillställningar och möten för max 20 personer.

Konceptet kring Fiskets Hus ger stora möjligheter till samarbeten och synergier mellan aktörerna. Olika slags evenemang kring fisk, mat, familjeevenemang mm. kan ordnas.

Fiskerinäringen synliggörs genom Fiskets Hus

Österbottens Fiskarförbunds intresse i konceptet ligger i de samarbetsmöjligheter och synergier som de olika aktörerna kan stöda varandra kring. I olika utvecklingsprogram för fiskerinäringen i Österbotten lyfts samarbete fram som en viktig del att stärka näringen. Österbottens Fiskarförbunds utredning ”Nulägesanalys och utvecklingsmål 2015-2020 för fiskerinäringen i Österbotten” tar upp samarbete inom fiskerinäringen med målsättningen att skapa ett kunskapscenter inom ramen för ett Fiskets Hus. Samma idéer finns även inskrivna i programmet för kustaktionsgruppen KAG för åren 2014-2020, ”Österbottens kusttrakter 2020 - Gröna näringar på en blå åker”. Även i det av Österbottens Förbund och Österbottens Ntm -central ledda arbetet med bioekonomins vägkarta för Österbotten har man för den blåa bioekonomin lyft upp samarbete inom fiskerinäringen som en viktig synpunkt för att åstadkomma blå tillväxt. I alla dessa dokument pratas det om skapandet av en plattform eller kluster för att fördjupa samarbetet inom fiskerinäringen och med aktörer utanför näringen.

Österbotten saknar en restaurang i Vasaregionen som specialiserat sig på fiskrätter.  Vi behöver en sådan för att stärka den lokala fiskens image som något värdefullt. En fiskrestaurang som kunde vara dörröppnare för test av nya produkter och fiskarter, och som samtidigt skulle ha genomslagskraft hos allmänheten. Det har inom fiskekretsar i Österbotten länge pratats om ett kunskapscenter för fiskerinäringen, ett Fiskats Hus. Nu ser det äntligen ut som att detta kan förverkligas, och dessutom på en mycket synlig plats i Vasa och Österbotten.


Guy Svanbäck