Österbottens Fiskarförbund

Österbottens Fiskarförbund r.f. grundades 1930 och utgör en sammanslutning av 99 medlemsorganisationer; för närvarande av 50 delägarlag, 43 fiskargillen och 6 fiskeområden. Verksamhetsområdet omfattar kustkommunerna från Karleby i norr till Kristinestad i söder. Förbundet strävar till att främja fiskerinäringen inom sitt verksamhetsområde så att en fortsatt fiskproduktion i fiskevattnen tryggas, lönsamma metoder utvecklas för tillvaratagande och tillgodogörande av fiskproduktionen och konsumtionen av inhemsk fisk ökar.

Fiskarförbundet arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information. Fiskarförbundet har en central roll när det gäller att utveckla fiskerinäringen och befrämja konsumtionen av inhemsk fisk.