SIKFREDNING 2023

 

Karta på fredningsområdena finns längst ner på sidan.


Siken är fredad och sikfiske förbjudet 15.10 - 31.10 på de vatten som administreras av:

Rödsö delägarlag (åmynningen - Hällskäret)

Oxkangar fiskelag (Södra Mossaskär - Kalkskär vattenområde)

Oravais fiskargille (Stora Grissleskär – Södra Mossasskär vattenområde)

Maxmo skärgårds fiskargille (fiske av annan fisk tillåtet med nät med minst 50 mm i maskstorlek)

Tottesund fiskelag (nätfiske förbjudet, förutom med knutavstånd över 50 mm)

Österhankmo fiskargille (norr om linjen Pätsi-Bodören-Lekmosund)

Västerhankmo samfällighet (öster om linjen Svartbådan-Teilot)

Delägarlaget Petsmo samfälligheter (nätfiske förbjudet)

Bergö vattendelägarlag (nätfiske förbjudet öster om Bergö färjetrafikled, Bergölandet, Brudskärsudden, Fjällgrund och Nordostören)

Molpe fiskargille (nätfiske förbjudet på Storfjärden)


Siken är fredad och sikfiske förbjudet 20.10 - 5.11 på de vatten som administreras av:

Larsmo bys samfällda vattenområde

Lepplax-Norrby samfällda områden

Eugmo bys delägarlag

Iskmo samfälligheter (nätfiske förbjudet)

Södra Jungsund vattendelägarlag (nätfiske förbjudet)

Norra Jungsund samfällighet (nätfiske förbjudet)

Köklot fiskargille (nätfiske förbjudet)

Replot bys samfällda område (nätfiske förbjudet)

Smeds, Påfs, Forth samfällighet (nätfiske förbjudet öster och sydost om Djupskäret; Blomstergrund - Storgrund - Stegelskäret)

Vallgrunds fiskargille (nätfiske förbjudet)

Västervik samfällighet

Gerby fiskargille (fiske med strömmingssköten tillåtet)

Vasa stads fiskevatten (nätfiske förbjudet)

Sundom vattendelägarlag (allt fiskevatten öster om inre farleden mellan Gerby rån och Sillgrundsfarleden)

Malax fiskargille (under tiden 20.10-5.11 är allt nätfiske förbjudet, förutom skötfiske, innanför Sillgrundsfarleden, och under tiden 20.10-isläggning är nätfiske, förutom skötfiske, förbjudet innanför linjen Fårstenen-Rävrumpan, Klockarisskären-Svartöskatan)

Petalax fiskargille (nätfiske förbjudet på Österfjärden och Sundet)

 

Karta över fredningsområdena


Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster.


Enligt förordningen om fiske (1§, punkt 8) är sik fredad i älv och bäck som mynnar ut i havet under tiden 1.9 - 30.11.