Om oss

Österbottens Fiskarförbund är en officiell rådgivningsorganisation inom fiskerinäringen i Österbotten. Vi arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information. Fiskarförbundet har en central roll när det gäller att utveckla fiskerinäringen och befrämja konsumtionen av inhemsk fisk. Läs mer här

Vi har flyttat! Vi finns nu i Fiskets hus på Fiskstranden i Vasa.

Ny avhandling om skarvens förvaltning i Finland

Markus Norrbacks magisteravhandling ”Finlands förvaltning av storskarven – en komparativ analys ur ett förvaltningsrättsligt perspektiv ” i offentlig rätt vid Åbo Akademi är färdigställd. Avhandlingens huvudsyfte var att ur en juridisk synvinkel ge en bild av hur den finländska förvaltningen är uppbyggd och hur den utvecklats. I avhandlingen har det gjorts en ingående analys av det juridiska läget kring fredningen av skarven samt möjligheterna att ansöka om undantagslov från fredningen, både ur ett EU-rättsligt perspektiv och ur ett finländskt perspektiv. För att kunna jämföra den hur den finländska förvaltningen fungerar i förhållande till andra EU-länder har  en grundlig analys gjorts av motsvarande lagstiftning, förvaltning och rättspraxis i Sverige och Danmark. Avhandlingen kan laddas ner här.

Lokala fisketillstånd

Vill du fiska med nät eller småryssja? Då behöver du vattenägarens tillstånd. Här hittar du information om fisketillstånd som österbottniska delägarlag och fiskargillen säljer.

Vi har gjort digitala kartor över delägarlagens eller fiskargillens områden inom fiskeområden i Österbotten. Kartorna hittar du här.