Om oss

Österbottens Fiskarförbund är en officiell rådgivningsorganisation inom fiskerinäringen i Österbotten. Vi arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information. Fiskarförbundet har en central roll när det gäller att utveckla fiskerinäringen och befrämja konsumtionen av inhemsk fisk. Läs mer här

Vi har flyttat! Vi finns nu i Fiskets hus på Fiskstranden i Vasa.

Sikfredning 2019

Ett tjugotal delägarlag och fiskargillen i Österbotten fredar siken i havet under lektiden för att försäkra ett hållbart fiske. Fredningstiden är antingen 15 - 31.10 eller 20.10 - 5.11. Information om vilka delägarlag och fiskargillen som fredar siken samt under vilka tider hittar du här.

Lokala fisketillstånd

Vill du fiska med nät eller småryssja? Då behöver du vattenägarens tillstånd. Här hittar du information om fisketillstånd som österbottniska delägarlag och fiskargillen säljer.

Vi har gjort digitala kartor över delägarlagens eller fiskargillens områden inom fiskeområden i Österbotten. Kartorna hittar du här.