Om oss

Österbottens Fiskarförbund är en officiell rådgivningsorganisation inom fiskerinäringen i Österbotten. Vi arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information. Fiskarförbundet har en central roll när det gäller att utveckla fiskerinäringen och befrämja konsumtionen av inhemsk fisk.
Läs mer här

Fiskeområden

Fiskeområdena är lagstadgade samarbetsorgan, vars medlemmar är delägarlagen för de gemensamma vattenområdena, ägarna av vattenområdet, samt yrkes- och fritidsfiskarnas lokala organisationer. I Österbotten fins sex fiskeområden; Kristinestad-Storå, Närpes-Kaskö, Korsnäs-Malax, Kvarkens, Nykarleby och Norra Svenska. På fiskeområdenas sidor hittar du bland annat information om fiskebestämmelser som gäller i området, vård- och skötselplaner och kartor över delägarlagens områden.

Lokala fisketillstånd

Vill du fiska med nät eller småryssja? Då behöver du vattenägarens tillstånd. Här hittar du information om fisketillstånd som österbottniska delägarlag och fiskargillen säljer.

Vi har gjort digitala kartor över delägarlagens eller fiskargillens områden inom fiskeområden i Österbotten. Kartorna hittar du här.