Om oss

Österbottens Fiskarförbund är en officiell rådgivningsorganisation inom fiskerinäringen i Österbotten. Vi arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information. Fiskarförbundet har en central roll när det gäller att utveckla fiskerinäringen och befrämja konsumtionen av inhemsk fisk. Läs mer här

Vi finns nu i Fiskets hus på Fiskstranden i Vasa. Se personalens kontaktuppgifter här.

Krisstöd för fiskeriföretag och ersättning för avlägsnande av gråsälshanar för yrkesfiskare och fiskodlare

De nationella stöden för fiskerinäringen till företag som drabbats av coronavirusepidemin har godkänts. Stöd på 3 000- 10 000 euro kan nu sökas av kommersiella fiskare i grupp I i Fastlandsfinland och kommersiella fiskare i huvudsyssla på Åland. Vidare kan stöd beviljas företag som bedriver fiskodling och -förädling samt parti- och detaljhandel med fisk i hela landet. Stöd kan beviljas endast sådana företag som har haft förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet före coronakrisen, och för kostnader som är nödvändiga för att företagsverksamheten ska kunna fortsätta, till exempel löne- och hyreskostnader. Mer information och länk till ansökningsblankett och anvisningar finns här.

Ersättning av kostnader för avlägsnande av  gråsälshanar från fiskeredskap eller fiskodlingar eller på ett avstånd på 200 m från dem kan beviljas registrerade företag som bedriver fiskodling och kommersiella fiskare i grupp I samt kommersiella fiskare i grupp II. För fiskare i grupp II måste den genomsnittliga omsättning av försäljningen av fisk som fiskaren själv fångat eller av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk under de tre senaste räkenskapsperioderna överstiga 3 000 euro. Till ansökan bör sökanden bifoga ett intyg över att den avlägsnande gråsälen är en hane och att underkäken borttagits  och sänts till Naturresursinstitutet. Intygen kan skrivas av t.ex. fiskövervakare. Vid behov kan ni kontakta oss för att få hjälpa att hitta någon som kan skriva intyg i ert område. Vid nedgrävning av gråsälen bör fiskaren/fiskodlaren först kontakta kommunens miljösekreterare eller veterinär för att få deras godkännande av platsen för nedgrävning, och nedgrävningen bör ske enligt livsmedelsverkets anvisningar. Mer information och länk till ansökningsanvisningar och blankett här.

Fiskarförbundet kör igång nordiskt skarvsamarbete

Nordiska ministerrådet har beviljat finansiering till Österbottens Fiskarförbund för att arrangera möten mellan nationella myndigheter som sköter om skarv i Danmark, Finland, Sverige och Norge. Det första mötet genomfördes virtuellt i november 2020.

Lokala fisketillstånd och märk dina redskap rätt

Vill du fiska med nät eller småryssja? Då behöver du vattenägarens tillstånd. Här hittar du information om fisketillstånd som österbottniska delägarlag och fiskargillen säljer.

Det är viktigt att redskapen märks rätt så att alla kan färdas säkert längs vår kust. Här hittar du information om hur fiskeredskap bör märkas.

Vi har gjort digitala kartor över delägarlagens eller fiskargillens områden inom fiskeområden i Österbotten. Kartorna hittar du här.