Om oss

Österbottens Fiskarförbund är en officiell rådgivningsorganisation inom fiskerinäringen i Österbotten. Vi arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information. Fiskarförbundet har en central roll när det gäller att utveckla fiskerinäringen och befrämja konsumtionen av inhemsk fisk. Läs mer här

Fiskekärran för skolor finns på Fiskets hus

I projektet "Fiskets hus – ett erfarenhetsbaserat informationscenter om fiske och lokalfisk 2020-2022" tog vi fram material om fisk för utomhusundervisning anpassad för området kring Fiskets hus. Här kan ni bekanta er med materialet.

Information till delägarlag och fiskeriområden

På Centralförbundet för fiskerihushållnings webbsidor finns omfattande och uppdaterad information samlat för delägarlag och fiskeriområden.

Ersättning för avlägsnande av gråsälshanar för yrkesfiskare och fiskodlare höjdes från och med 10.10.2022

Ersättning av kostnader för avlägsnande av  gråsälshanar från fiskeredskap eller fiskodlingar eller på ett avstånd på 200 m från dem kan beviljas registrerade företag som bedriver fiskodling och kommersiella fiskare i grupp I samt kommersiella fiskare i grupp II. För fiskare i grupp II måste den genomsnittliga omsättning av försäljningen av fisk som fiskaren själv fångat eller av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk under de tre senaste räkenskapsperioderna överstiga 3 000 euro. Den uppdaterade förordningen med de höjda ersättningssummorna hittas här. Till ansökan bör sökanden bifoga ett intyg över att den avlägsnande gråsälen är en hane och att underkäken borttagits  och sänts till Naturresursinstitutet. Intygen kan skrivas av t.ex. fiskövervakare. Vid behov kan ni kontakta oss för att få hjälpa att hitta någon som kan skriva intyg i ert område. Vid nedgrävning av gråsälen bör fiskaren/fiskodlaren först kontakta kommunens miljösekreterare eller veterinär för att få deras godkännande av platsen för nedgrävning, och nedgrävningen bör ske enligt livsmedelsverkets anvisningar.

Mer information och länk till ansökningsanvisningar och blankett här.

Modellintyg finns här.

Lokala fisketillstånd och märk dina redskap rätt

Vill du fiska med nät eller småryssja? Då behöver du vattenägarens tillstånd. Här hittar du information om fisketillstånd som österbottniska delägarlag och fiskargillen säljer.

Det är viktigt att redskapen märks rätt så att alla kan färdas säkert längs vår kust. Här hittar du information om hur fiskeredskap bör märkas.

Vi har gjort digitala kartor över delägarlagens eller fiskargillens områden inom fiskeriområden i Österbotten. Kartorna hittar du på fiskeriområdenas sidor.