Om oss

Österbottens Fiskarförbund är en officiell rådgivningsorganisation inom fiskerinäringen i Österbotten. Vi arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information. Fiskarförbundet har en central roll när det gäller att utveckla fiskerinäringen och befrämja konsumtionen av inhemsk fisk.
Läs mer här

Fiskeriområdenas första stämmor har hållits

Enligt lagen om fiske som trädde i kraft 2016 ersätts fiskeområden med fiskeriområden. Ett fiskeriområde utgörs av ett tillräckligt stort enhetligt område med tanke på fiskets ändamålsenlighet och vandringsfiskarnas livscykel. Totalt 118 fiskeriområden börjar sin verksamhet i början av 2019.

Längs den österbottniska kusten ersattes sex fiskeområden med fyra fiskeriområden. Kristinestad-Storå, Södra Kust-Österbottens, Kvarkens och Norra Kust-Österbottens fiskeriområden höll sina första stämmor under februari månad. Konstitueringen av de nya fiskeriområdena förlöpte bra och i god anda.

Protokollen tillgängliggörs på NTM-centralens webbsida https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaisten-yleiskokousten-kokouskutsut-ja-kokouspoytakirjat

En besvärstid på 30 dagar börjar dagen efter protokollet publicerats på NTM-centralens webbsida.

Lokala fisketillstånd

Vill du fiska med nät eller småryssja? Då behöver du vattenägarens tillstånd. Här hittar du information om fisketillstånd som österbottniska delägarlag och fiskargillen säljer.

Vi har gjort digitala kartor över delägarlagens eller fiskargillens områden inom fiskeområden i Österbotten. Kartorna hittar du här.