Om oss

Österbottens Fiskarförbund är en officiell rådgivningsorganisation inom fiskerinäringen i Österbotten. Vi arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information. Fiskarförbundet har en central roll när det gäller att utveckla fiskerinäringen och befrämja konsumtionen av inhemsk fisk. Läs mer här

Vi har flyttat! Vi finns nu i Fiskets hus på Fiskstranden i Vasa.

Seminarium om blå bioekonomi i Vasa

Slutseminarium för informationsförmedlingsprojektet Blå bioekonomi hålls torsdagen den 21 november kl.14-17 på hotell Scandic Waskia i Vasa. Se program här. Anmälningar riktas till Guy Svanbäck, tel. 0500 860 566 eller guy.svanback@fishpoint.net. Sista anmälningsdagen är 19.11. Varmt välkomna!

Aktörsspecifika fiskekvoter för 2020 och icke-överlåtbara nyttjanderätterna

Nu kan man ansöka till NTM-centralen om aktörsspecifika fiskekvoter för 2020 och icke-överlåtbara nyttjanderätter. Ansökningstiden går ut 29.11.2019 klo 16:15. Läs mera här.

Lokala fisketillstånd

Vill du fiska med nät eller småryssja? Då behöver du vattenägarens tillstånd. Här hittar du information om fisketillstånd som österbottniska delägarlag och fiskargillen säljer.

Vi har gjort digitala kartor över delägarlagens eller fiskargillens områden inom fiskeområden i Österbotten. Kartorna hittar du här.