Om oss

Österbottens Fiskarförbund är en officiell rådgivningsorganisation inom fiskerinäringen i Österbotten. Vi arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information. Fiskarförbundet har en central roll när det gäller att utveckla fiskerinäringen och befrämja konsumtionen av inhemsk fisk. Läs mer här

Vi finns nu i Fiskets hus på Fiskstranden i Vasa. Se personalens kontaktuppgifter här.

Säljaktskurser

Kursen riktar sig till både nybörjare och erfarna säljägare, samt till fiskare för att få igång mer samarbete mellan fiskare och jägare. Deltagandet är gratis.

Torsdag 6 oktober kl. 17-22. Yrkesakademin Närpes, Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes

Torsdag 20 oktober kl. 17-22. Sursik skola, Sursikvägen 43, 68910 Bennäs

Torsdag 27 oktober kl. 17-22. Korsholms kulturhus, Skolvägen 1, 65610 Smedsby

Kurserna hålls av jaktchef Stefan Pellas vid Finlands Viltcentral Kust-Österbotten tillsammans med lokala säljägare; Henrik Backa och Kenneth Skrifvars deltar i Närpes, Glenn Vikström och Olav Holm i Pedersöre, Bengt Sandström och Göte Bengs i Korsholm. Säljägare Anna-Carin Westling från Sverige deltar via länk för att berätta om samarbetet hon byggt upp med fiskare i Hudiksvall. Kocken Jens Sandström bjuder på smakprover av sälkött och ger tips på tillredning. Vi bjuder därtill på smörgås och kaffe. Det är möjligt att delta på distans.

Anmälan till info(at)fishpoint.net eller 050-527 2314.

Information till delägarlag och fiskeriområden

På Centralförbundet för fiskerihushållnings webbsidor finns omfattande och uppdaterad information samlat för delägarlag och fiskeriområden.

På sidorna hittar du nya anvisningar om ordnandet av vårens stämmor under coronapandemin för delägarlag och fiskeriområden. För fiskargillen gäller samma anvisningar som för fiskeriområden.

Ersättning för avlägsnande av gråsälshanar för yrkesfiskare och fiskodlare

Ersättning av kostnader för avlägsnande av  gråsälshanar från fiskeredskap eller fiskodlingar eller på ett avstånd på 200 m från dem kan beviljas registrerade företag som bedriver fiskodling och kommersiella fiskare i grupp I samt kommersiella fiskare i grupp II. För fiskare i grupp II måste den genomsnittliga omsättning av försäljningen av fisk som fiskaren själv fångat eller av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk under de tre senaste räkenskapsperioderna överstiga 3 000 euro. Till ansökan bör sökanden bifoga ett intyg över att den avlägsnande gråsälen är en hane och att underkäken borttagits  och sänts till Naturresursinstitutet. Intygen kan skrivas av t.ex. fiskövervakare. Vid behov kan ni kontakta oss för att få hjälpa att hitta någon som kan skriva intyg i ert område. Vid nedgrävning av gråsälen bör fiskaren/fiskodlaren först kontakta kommunens miljösekreterare eller veterinär för att få deras godkännande av platsen för nedgrävning, och nedgrävningen bör ske enligt livsmedelsverkets anvisningar. Mer information och länk till ansökningsanvisningar och blankett här.

Lokala fisketillstånd och märk dina redskap rätt

Vill du fiska med nät eller småryssja? Då behöver du vattenägarens tillstånd. Här hittar du information om fisketillstånd som österbottniska delägarlag och fiskargillen säljer.

Det är viktigt att redskapen märks rätt så att alla kan färdas säkert längs vår kust. Här hittar du information om hur fiskeredskap bör märkas.

Vi har gjort digitala kartor över delägarlagens eller fiskargillens områden inom fiskeriområden i Österbotten. Kartorna hittar du på fiskeriområdenas sidor.