Om oss

Österbottens Fiskarförbund är en officiell rådgivningsorganisation inom fiskerinäringen i Österbotten. Vi arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information. Fiskarförbundet har en central roll när det gäller att utveckla fiskerinäringen och befrämja konsumtionen av inhemsk fisk. Läs mer här

Vi har flyttat! Vi finns nu i Fiskets hus på Fiskstranden i Vasa.

Södra Kust-Österbottens fiskeriområdes extra stämma 6.8 kl. 19 i Korsnäs

Södra Kust-Österbottens fiskeriområde kallar till en extra årsstämma tisdagen den 6.8 2019 kl. 19.00 på Korsnäs Kommungård, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs.På stämman behandlas stadgeenliga ärenden samt anhållan om införande av ett minimått på sik. Efter stämman hålls ett diskussionstillfälle kring uppgörande av fiskeriområdets nyttjande och vårdplan. Stämmans föredragningslista och bilagor hittar du här.

Lokala fisketillstånd

Vill du fiska med nät eller småryssja? Då behöver du vattenägarens tillstånd. Här hittar du information om fisketillstånd som österbottniska delägarlag och fiskargillen säljer.

Vi har gjort digitala kartor över delägarlagens eller fiskargillens områden inom fiskeområden i Österbotten. Kartorna hittar du här.