Om oss

Österbottens Fiskarförbund är en officiell rådgivningsorganisation inom fiskerinäringen i Österbotten. Vi arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information. Fiskarförbundet har en central roll när det gäller att utveckla fiskerinäringen och befrämja konsumtionen av inhemsk fisk. Läs mer här

Vi har flyttat! Vi finns nu i Fiskets hus på Fiskstranden i Vasa. Se personalens kontaktuppgifter här.

Fiskarförbundet kör igång nordiskt skarvsamarbete

Nordiska ministerrådet har beviljat finansiering till Österbottens Fiskarförbund för att arrangera möten mellan nationella myndigheter som sköter om skarv i Danmark, Finland, Sverige och Norge. Till mötena bjuds även in forskare på skarv för att presentera forskningsresultat. Målsättningarna med mötena är att de nordiska tjänstemännen som ansvarar för mellanskarven 1) delar erfarenheter om skarvförvaltning och beviljande av tillstånd för regleringsåtgärder, 2) diskuterar forskningsresultat på skarvens inverkan på fiskbestånd och fiske, och effektiva regleringsåtgäder, 3) delar syn på tolkningen av fågeldirektivet och hur allvarlig skada definieras, och 4) gör upp en plan för att nå en gemensam skarvförvaltning. Det första mötet planeras att äga rum i Vasa under kommande vår.

Lokala fisketillstånd

Vill du fiska med nät eller småryssja? Då behöver du vattenägarens tillstånd. Här hittar du information om fisketillstånd som österbottniska delägarlag och fiskargillen säljer.

Vi har gjort digitala kartor över delägarlagens eller fiskargillens områden inom fiskeområden i Österbotten. Kartorna hittar du här.