Om oss

Österbottens Fiskarförbund är en officiell rådgivningsorganisation inom fiskerinäringen i Österbotten. Vi arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information. Fiskarförbundet har en central roll när det gäller att utveckla fiskerinäringen och befrämja konsumtionen av inhemsk fisk.
Läs mer här

Fiskeriområdenas första stämmor

NTM-centralen i Egentliga Finland har sammankallat fiskeriområdenas första stämmor. Kallelserna med bilagor (utdrag ur lagen om fiske, ett förslag till föredragningslista, ett förslag till stadgar och en karta över fiskeriområdet) hittar ni här nedan för varje fiskeriområde genom att klicka på namnet:

Korsnäs-Malax + Närpes-Kaskös fiskeriområde
Tisdag 12.2.2019 kl. 9.00-11.30
Statens ämbetshus, Konferenscenter 1. våning, Wolffskavägen 35 B, 65101 Vasa

Kvarkens fiskeriområde
Tisdag 12.2.2019 från kl. 13.00
Statens ämbetshus, Konferenscenter 1. våning, Wolffskavägen 35 B, 65101 Vasa

Norra Svenska + Nykarleby fiskeriområde
Onsdag 13.2.2019 kl. 9.00-12.00
Stadshuset Karleby, Kaarlela-kabinett, Salutorget 5, 67100 Karleby
(under renoveringen av stadshusets del A är besöksadressen Ämbetsgränd 5)

Kristinestad-Storå fiskeriområde
Onsdag 20.2.2019 från kl. 9.30
Lappfjärds landsbygdskontor, Nybrovägen 3, 64300 Lappfjärd

Lokala fisketillstånd

Vill du fiska med nät eller småryssja? Då behöver du vattenägarens tillstånd. Här hittar du information om fisketillstånd som österbottniska delägarlag och fiskargillen säljer.

Vi har gjort digitala kartor över delägarlagens eller fiskargillens områden inom fiskeområden i Österbotten. Kartorna hittar du här.