Nyhetsarkiv

 

2016

Vasa får ett fiskets hus

Vasa stad ordnade 1.6.-30.9.2016 en kvalitetstävling för utveckling av Fiskstranden i Vasa. Till tävlingen inkom fem förslag, varav tre godkändes och togs med i bedömningen. Stadsstyrelsen valde måndagen den 28 november vinnaren i tävlingen, och det blev Smakkompaniets förslag Fiskets Hus. Läs mer om det vinnande projektet här.

22.12.2016

Skrivelse om skarv

Österbottens Fiskarförbund och Intresseföreningen för en levande skärgård har den 16 september sänt en skrivelse om behovet att utveckla förvaltningen av Finlands skarvbestånd till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och Miljöministeriet. Skrivelsen kan du läsa här.

19.9.2016

Ledaren i Fiskarposten 6

Här kan du läsa ledaren med rubriken "Skrämsel av skarv är tidsfördriv - kraftiga åtgärder krävs för att skydda fisket".

2.9.2016

Fiskets Dag vinnare

Fiskarförbundet ordnade 11.6.2016 för den 44:dje gången Fiskets Dag i Vasa. Vinnaren i årets fiskartstävling för barn var Oliver Weckström 7 år. Vinsten blev ett Fladen Clipper metspö med flöte. De fyra fiskarterna var havsöring abborre, sik och strömming. Laxen i "Gissa laxens vikt" -tävlingen vägde i år 5770 g och vinnaren av laxen var Simo Saarenmäki som gissade 5955 g.

13.6.2016

Vinnare i bokutlottning

Bland deltagare i fiskeriförfrågningen inom Närpes-Kaskö fiskeområde utlottades tre  bokpriser ("Fiskelycka" av Camilla Backlin-Björkqvist & Martina Uthardt, "I yttersta havsbandet" och "Väckning 4.30" av Hans Hästbacka). Vinnarna blev Inger Båssar, Ralf Sand och Göran Stenman. Stort tack till alla som medverkat i enkätundersökningen!

31.5.2016

Skarvarbetsgruppens rapport

Arbetsgruppen som har utrett hur man kan minska problem som orsakas av skarvar överlämnade 6.4 en rapport till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Här hittar du ministeriets pressmeddelande och en länk till rapporten (på finska).

7.4.2016

 

2015

Nya lagen och förordningen om fiske träder i kraft 1.1.2016

Statsrådet godkände förordningen om fiske 26.11. Förordningen träder i kraft vid årsskiftet samtidigt som den nya lagen om fiske. Förordningen hittas här och den nya lagen om fiske hittar du här.

11.12.2015

Presentationer från seminariet om blå bioekonomi

Österbottens Fiskarförbund och Kustaktionsgruppen (KAG) arrangerade 27.10 i Vasa ett seminarium om blå bioekonomi. Här kan du ladda ner alla presentationerna från seminariet.

2.11.2015

Skarvvideo

Österbottens Fiskarförbund har producerat en kort videofilm om mellanskarvens (Phalacrocorax carbo sinensis) inverkan på fisket och miljön. Videon kan karaktäriseras som en minidokumentär, och den är uttryckligen gjord ur fiskerinäringens och lokalbefolkningens synvinkel. Videon kan ses här.

19.10.2015

Nytt kartmaterial för fiskevatten i Österbotten

Österbottens Fiskarförbund har under tiden 1.1 – 30.6 framställt digitala kartor över delägarlagens eller fiskargillens områden inom fiskeområden i Österbotten. Materialet hittar du här.

8.10.2015

Österbotten är ett fiskelandskap

Fiskarförbundet och kustaktionsgruppen KAG har tillsammans producerat en kort video om Österbotten som fiskelandskap. Du kan se videon här.

3.8.2015

 

Fiskets dag vinnare

Vinnaren i årets fiskartstävling för barn var Celina Ståhl. Vinsten är ett Angry birds metspö med flöte. De fem fiskarterna var abborre, ruda, björkna, gers och gädda.

Laxen i "Gissa laxens vikt" -tävlingen vägde 4930 g och vinnaren av laxen var Asko Kultti som gissade 4920 g.

8.6.2015

Nationella fiskedagen

Den nationella fiskedagar ordnades 21.5.2015 för elever i årskurs 3 vid Vikinga Skola i Vasa  och för första till fjärde klassisterna i Hankmo skola 22.5. Eleverna gick först en kort naturstig för att leta svar på frågor som handlade om fisk och fiske vartefter det blev dags för mete. Tyvärr blev det inget napp denna gång, men det var roligt att få vara ute vid havet en fin och solig vårdag. Här några bilder från dagen i Västerhankmo.

22.05.2015

Skarvseminarium i Vasa 26.3

 

Ett slutseminarium ordnades som en del av det två-åriga projektet ’Storskarven vid Österbottens kust’ som NTM-centralen i Södra Österbotten lett. Seminariet erbjöd allmänheten möjligheten att ta del av projektets innehåll och resultat samt hur skarven ses i fiskenäringens och lokalbefolkningens vardag, hur den skyddas genom lagstiftning och hur den inverkar på fiskbestånd. Läs en kort sammanfattning av seminariet, som även publicerats i Fiskarposten. Projektrapporten hittar man här.

30.3.2015

2014

Hantering av fiskrens och bifångster

Fjärdskär fiskehamn har fått en bioensileringsanläggning för hantering av fiskavskär från rensning och filering av fisk, samt för bifångster som inte kan säljas för konsumtion. Fiskproteinet är dock högvärdigt råmaterial som foder för pälsdjur. Läs mer om bioensileringsanläggningen här.

2.12.2014

Stefan Råback fortsätter leda förbundet

Stefan Råback från Västerhankmo fortsätter som ordförande för Österbottens Fiskarförbund. På förbundets årsmötet den 27 november återvaldes han för år 2015. Till viceordförande valdes Birthe Wistbacka från Larsmo i stället för Andreas Haglund från Bergö, som ombett sig återval. Ny i styrelsen är Kim Sundén, en ung fiskare från Molpe. Kjell-Ove Snygg från Iskmo och Christer Kamb från Kaskö återvaldes för en ny treårsperiod.

2.12.2014

Märkning av Malaxsiken

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har i höst i samarbete med Malax fiskargille och Österbottens Fiskarförbund märkt sammanlagt 79000 st, ca 12 cm stora ensomriga mynningssikar av Malax stam med färgmärke som sprutades på fiskens utsida. Fiskarna utplanterades i huvudsak i olika byars vattenområden i Malaxregionen och de har vuxit till fångstbar storlek om 3-6 år. Läs mera om märkningen här.

21.11.2014


Sikfredning 2014

Vattendelägarlag och/eller fiskargillen fredar siken under lektid i i månadsskiftet oktober - november med början från och med 15.10. Vilka som fredar siken och fredningstiderna hittar du här.

10.10.2014


Allt om individuella skillnader hos gäddan

I senaste numret av Fiskeritidskrift för Finland kan du bekanta dig med beteenden hos gäddan som orsakar märkbara variationer i kroppsstorlek bland individer av samma ålder. De äter olika föda, rör sig olika mycket och uppvisar även personligheter under det första levnadsåret då de växer isär. Följden av storleksskillnaderna är att de använder sig av olika strategier under leken. Här kan du ladda ner artikeln, som är skriven av Marina Nyqvist vid Österbottens Fiskarförbund.

7.10.2014


Branschseminarium 4.10.2014

Österbottens Fiskarförbund arrangerar ett branschseminarium för fiskerinäringen lördagen den 4 oktober kl. 9-15 vid Sursik skola i Pedersöre. På seminariet öppnar vi upp vad hållbart fiske egentligen innebär, visionerar kring temat Fiskets Hus och tar del av programmet för kustaktionsgruppen KAG 2014-2020. Information om branschseminariet. programmet och anmälningsförfarandet hittas här.

2.9.2014

Statistik över det österbottniska kustfisket

 

Det statistiska materialet över det österbottniska kustfisket har nyligen sammanställts i överskådliga figurer. Kolla in den artvisa fångsten i det yrkesmässiga kustfisket dels över utvecklingen åren 1996-2012 och dels som ett månatligt medelvärde för åren 2009-2012 på vår projektsida för Nulägesanalys och utvecklingsmål 2014-2020.

 

18.7.2014

Garvning av fiskskinn

Österbottens Fiskarförbund har producerat en handbok och en dvd på hur man tillverkar läder av fiskskinn. Beskrivningen i handboken bygger på vegetabilisk garvning med barkextrakt, och de olika skedena i tillverkningen beskrivs. Materialet finns på svenska och engelska. Du kan se en kort trailer från dvd:n här.

11.7.2014

Fiskets Dag 2014

Fiskarförbundet ordnade för 42:a gången fiskets dag. Dagen var välbesökt och de flesta kom för att köpa fisk direkt från fiskarna. Se lite bilder från dagens händelser och vinnare i olika tävlingar här.

7.6.2014

Temadag för fiskerinäringen

Den andra temadagen för fiskerinäringen inom ramen för fiskarförbundets projekt 'Nulägesanalys och utvecklingsmål 2014-2020 för fiskerinäringen i Österbotten' arrangerades 16.4.2014 på hotell Rantasipi Tropiclandia i Vasa. Denna gång koncentrerade vi oss kring nuläget för företagare inom fiskbranschen och deras syn på framtiden.

Mera om temadagen här.

2.4.2014

Skrivelse om skarvproblemen

Österbottens Fiskarförbund och Intresseföreningen för en levande skärgård har den 7 mars sänt en skrivelse till miljöministern och ledande tjänstemän inom miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet och begärt om handräckning för att komma till någon lösning på de problem som beståndet av mellanskarven förorsakar för fisket och kustbefolkningen i Österbotten. Skrivelsen kan du läsa här.

10.3.2014


Utveckling i Fjärdskär fiskehamn

Det senaste året har representanter för fiskeri- och pälsnäringen planerat och förberett ett test av en ensileringsenhet för fisk i Fjärdskär fiskehamn i Korsholm. Tanken är, att det avskär som kommer från hanteringen av fisk i hamnen skall förvaras i ett slutet system med myrsyra, för att hämtas av något foderkök till råvara för foderproduktion till pälsdjur. Läs mera om planeringen här.

3.3.2014


2013


Välbesökt första temadag

Österbottens Fiskarförbund arrangerade en temadag 29.11.2013 för fiskerinäringen inom ramen för projekt ’Nulägesanalys och utvecklingsmål 2014-2020 för fiskerinäringen i Österbotten’. Temadagen var välbesökt med närmare 50 deltagare. Läs mera om temadagen här.

2.12.2013

Sikfredningen 2013

En del av fiskarförbundets medlemmar fredar siken under lektid, och har gjort så ända sedan 1970-talet. Sikfredningen är en väsentlig del i förvaltningen av det österbottniska sikfisket. Se vilka som fredar siken år 2013 här.

Ändringar i sikfisket

Statsrådet beslöt 19.6.2013 om ändringar i förordningen om fiske gällande sikfiske. Ändringarna gäller minsta tillåtna knutavstånd i bottennät vid fiske av sik.

Läs förordningstexten här.

20.6.2013

2012


Storvuxen skärgårdslekande sik i Vasa

Förekomsten av storvuxen icke älvlekande sik i skärgården i Vasa faställdes med provfisken på lekmogen och lekande fisk och med inventering av förekomst av yngel i de yngsta utvecklingsstadierna. Förekomsten av nykläckta yngel visar att sikrom åtminstone i en viss utsträckning kan överleva vintern, vilket förmodligen har att göra med att lekplatserna är strömma och därför fria från slam och sediment. Lekande sikar fångades enbart i nät, som lagts över sten- och grusbotten. Tillväxten hos sikarna var god eller mycket god i förhållande till andra tidigare studerade havslekande sikbestånd i Bottniska viken. De största fångade individerna var över 1500 g. Olika förslag för fiskevården av dessa storvuxna sikar diskuterades men fortfarande saknas mycket information om deras biologi. Ännu är t.ex. deras vandringsbenägenhet, förekomst- och spridningsområden okända.

Källa: VFFI:s Verkkoapaja 10/2012

Läs hela publikationen här

27.11.2012

Gynna inhemsk sik i utbudet och på matborden

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter en bred arbetsgrupp som har till uppgift att utveckla regleringen av fisket efter sik så att fiskets hållbarhet säkras. Gruppen ska undersöka behovet av bl.a. minsta storlek på fisk, maskstorlek för nät, regionala och andra regleringsåtgärder av teknisk natur samt effekterna av dessa för fiskbeståndens livskraft och fisket. I sitt arbete ska arbetsgruppen ta hänsyn till den bästa vetenskapliga informationen och annan information och kommer vid behov med förslag till bättre insamling av information. Gruppen lämnar förslagen så att de vid behov kan genomföras så fort som möjligt. Läs mera

5.6.2012

Uppvaktning av fiskeriminister Koskinen

Österbottens Fiskarförbund, Finlands viltcentral Kust-Österbotten, Intresseföreningen för en levande skärgård r.f., Österbottens Säljägare och Korsholms kommuns arbetsgrupp för kommunens skyddsområden uppvaktade jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen den 25 maj. Nedan den text som överräcktes åt honom. Ministern visade stor förståelse för kustfiskets problem, och han lovade kontakta WWF och centralhandeln för att diskutera de akuta problemen kring handeln med sik. Läs mera

26.5.2012

Siken är Österbottens landskapsfisk

Diskussionerna om sik och sikfiske har gått heta i olika kretsar den senaste tiden. Detta på grund av att WWF Finland i sin senaste fiskeguide för konsumenterna rödlistat förutom laxen även vandringssiken. Insjösiken, havssiken och den odlade siken kan, enligt WWF, dock fortsättningsvis köpas. Rödlistningen av vandringssiken ledde till att de stora handelsmonopolen, S- och K-kedjorna, till att börja med gick in för att sluta köpa upp all sik från havsområdet, eftersom det inte går att särskilja vandringssiken och havssiken i fångsterna under största delen av året. Hur det slutligen går med siken i handeln återstår att se. Diskussionen bör dock fortsätta i och med att WWF nyligen inlett en kampanj med målsättningen att senast 2015 skall all fisk som säljs i handeln vara fångad på ett hållbart sätt. Läs mera

30.4.2012